Konfidentsiaalsuspoliitika

Viimati muudetud 15. augustil 2019

Ettevõtte Herbalife Europe Limited veebilehed – oluline informatsioon

Seoses ettevõtte tegevuse rahvusvahelise iseloomuga töötleb ja säilitab Herbalife aeg-ajalt isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu piire. Me peame teil paluma selle tingimusega nõustumist. Kui te ei soovi oma nõusolekut anda, ei saa me kahjuks teie sellel veebilehel esitatud avaldust töödelda. Teie nõusoleku aluseks võib olla see, et me kasutame teie informatsiooni AINULT teie avalduse töötlemiseks või edaspidiseks kontakteerumiseks (alati allpool esitatud konfidentsiaalsuspoliitikat järgides).

Konfidentsiaalsuspoliitika

Herbalife järgib kõigi veebilehte külastavate füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja igasugust teilt saadud informatsiooni kasutatakse esmalt mis tahes teie poolt palutud teenuste pakkumiseks ja teiseks teile osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Nende ülesannete täitmiseks kasutame me teilt saadud informatsiooni usaldusväärsel moel. Kui te esitate enda kohta informatsiooni Herbalife'i veebilehel, annate te oma otsese nõusoleku selle töötlemiseks ja kasutamiseks vastavalt käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika tingimustele.

Me ei avalda teie informatsiooni kellelegi väljaspool ettevõtet Herbalife, selle tütarettevõtteid või seotud firmasid, vahendajaid, agentuure ja nende ettevõtete litsentsiomanikke ja teisi ettevõtteid, kellega Herbalife otse või kaudselt on kokku leppinud teie huvides teenuste pakkumises. Informatsiooni töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ja seda võidakse esialgselt säilitada ja töödelda Euroopa Liidu territooriumil või väljaspool seda ükskõik millises maailma asupaigas. Informatsiooni kasutatakse ainult Herbalife'i toodete ja teenuste ja seotud toodete ja teenuste turustamiseks.

Füüsilise isikuna on teil õigus saada informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid teie kohta me säilitame ja vajaduse korral on teil õigus teha neisse muudatusi. Samuti on teil õigus lõpetada edasine informatsiooni kogumine ja kasutamine teie kohta. Me teeme kõik võimaliku teie soovide täitmiseks. Siiski võib erijuhtudel kehtiv seadusandlus keelata meil teie isikuandmete eemaldamise. Selle kohta, kuidas te oma õigusi rakendada saate, vaadake alajaotust "Korduma kippuvad küsimused" punkti 11 all.

Korduma kippuvad küsimused

 1. Millist kasu saan mina sellest, et Herbalife Nutrition minu kohta infot kogub?
 2. Millist infot võidakse Herbalife Nutritioni veebilehtedel koguda?
 3. Kuidas Herbalife Nutrition sellist infot kogub ja säilitab?
 4. Kui kaua Herbalife Nutrition sellist infot säilitab?
 5. Kus hoitakse teie personaalseid andmeid?
 6. Miks Herbalife Nutrition sellist infot kogub?
 7. Kellele selline poliitika rakendub?
 8. Herbalife Nutritioni kohustused seoses laste konfidentsiaalsusega.
 9. Mida tähendab kliendikaust?
 10. Kuidas ma pääsen ligi infole enda kohta või seda muuta saan?
 11. Millised võimalused mul tekivad, kui ma soovin registreeruda?
 12. Mis juhtub, kui ma ei soovi registreeruda?

Millist kasu saan mina sellest, et Herbalife Nutrition minu kohta infot kogub?

Selle info kogumine aitab Herbalife Nutritionil saavutada alljärgnevat:

 1. Muuta veebilehe kasutamine teie jaoks lihtsamaks, kuna te ei pea infot sisestama rohkem kui ühel korral.
 2. Aitab meil kiiremini infot esitada.
 3. Aitab luua sisu, mis vastab rohkem teie nõudmistele.
 4. Aitab teil kiiresti leida teenuseid või infot, mida Herbalife Nutrition pakub.
 5. Aitab kasutada infot veebilehe töö täiustamiseks.
 6. Aitab hinnata veebilehe ja selle kasutamise peamisi suundumisi.
 7. Aitab teavitada teid uutest toodetest, eripakkumistest, uuendatud infost ja teistest uutest teenustest, mis Herbalife Nutritioni arvates võivad teid huvitada. Juhul kui me saame teilt loa, võime volitada teisi ettevõtteid teiega otse ühendust võtma.

Millist infot võidakse Herbalife Nutritioni veebilehtedel koguda?

Herbalife Nutrition kavatseb teile pakkuda võimalikult suurt kontrolli teie personaalse info üle. Reeglina saate Herbalife Nutritioni saidile siseneda ilma endast teada andmata või enda kohta mingit infot avaldamata. Siiski on olukordi, kus me vajame teie kohta infot, näiteks teie nime ja aadressi. Me kavatseme teid informeerida enne seda, kui hakkame teie kohta internetis infot koguma.

Isegi enne registreerimist kogume me anonüümset infot selle kohta, kuidas te veebilehte kasutasite. See on tavaline standardprotseduur kõigi veebilehtede jaoks internetis. Kogutud info ei võimalda tuvastada andmete kuulumist isiklikult teile, kuid me saame seda kasutada turunduseesmärkidel või meie pakutavate teenuste täiustamisel.

Kui olete otsustanud esitada Herbalife Nutritionile internetis personaalset infot, mida me võime vajada näiteks teiega kirjavahetuse pidamiseks või teile tellimise võimaldamiseks, kavatseme me teile teatada, kuidas me sellist infot kasutame. Juhul kui te teatate meile, et ei soovi sellise info kasutamist edasisteks kontaktideks teiega, järgime me teie soove.

Kuidas Herbalife Nutrition sellist infot kogub ja säilitab?

Veebilehel võidakse infot teie kohta koguda erineval moel – pöördudes otse teie poole päringuga (nagu registreerimisvormil) või automaatselt fikseerides infot teie veebilehe külastuste kohta. Näiteks võime koguda infot teie liikumistest veebilehel või registreerida täiendavad teenused, mille olete valinud.

Infot säilitatakse turvalistes tingimustes, kaitstuna nii füüsiliste kui tehniliste vahenditega. Laiem avalikkus infole ligi ei pääse.

Kui kaua Herbalife Nutrition sellist infot säilitab?

Herbalife Nutrition säilitab sellist infot usaldusväärsetes ja kaitstud tingimustes nii pikka aega, kui me vajame selle hindamiseks, millega saame teile kasulikud olla ja kuidas teie soovidele vastu tulla. Lisaks sellele võib seadusandlus meid kohustada sellist infot säilitama määratud ajaperioodi jooksul. Selleks et mõista, kuidas te saate enda kohta käivat infot muuta või täpsustada, vaadake vastavat küsimust käesolevas jaotuses.

Kus hoitakse teie personaalseid andmeid?

Herbalife Nutrition tegutseb paljudes maailma riikides. Pakkumaks oma klientidele sobivaid teenuseid, kus nad ka ei asuks, juhime me oma veebilehti ühest kesksest kontorist. Praegu asub see Ameerika Ühendriikides. Herbalife Nutrition on avaldanud, et järgib programmi Safe Harbor põhimõtteid eraelu puutumatuse kohta vastavalt EÜ/Šveitsi ja USA vahel sõlmitud lepingule, ja garanteerib sellega vastava informatsiooni kaitse taseme, nii nagu see on EÜ-s/Šveitsis. Sõltuvalt teie poolt soovitavatest teenustest või andmete säilitamise ja töötlemise protseduurist, võib teie personaalset infot levitada teistes riikides väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. Kuna ei eksisteeri üht üleilmset andmekaitseseaduste kogu, nõuab Euroopa õigus teie nõusolekut selliseks tegevuseks. Juhul kui te asute väljaspool EÜ ja USA piire, annate sellega otsese nõusoleku selleks, et teie andmeid võidakse edastada Herbalife Nutritioni serveris igas maailma punktis seoses Herbalife Nutritioni teenuste kasutamisega veebilehtedel.

Miks Herbalife Nutrition sellist infot kogub?

Me vajame seda infot teile pakutavate teenuste täiustamiseks; me soovime teha nii, et meie tooteid ja teenuseid oleks võimalik teie konkreetsete soovide alusel lihtsalt leida.

Kellele seda poliitikat rakendatakse?

Seda poliitikat rakendatakse veebilehtedel, mis on mõeldud kasutamiseks nii üksikkasutajatele kui juriidilistele isikutele.

Herbalife Nutritioni kohustused seoses laste konfidentsiaalsusega.

Laste konfidentsiaalsuse kaitsmine on oluline. Sel põhjusel ei kogu ega töötle me kunagi oma veebilehel infot isikute kohta, kellest meile on teada, et nad on nooremad kui 13-aastased.

Kuidas ma saan enda kohta käivat infot muuta?

Mõned Herbalife Nutritioni veebilehed võimaldavad kontrollida ja teha parandusi teie esitatud personaalsetesse andmetesse registreerimislehekülgedel. Teistel saitidel pakutakse teile lihtsalt õigust oma liikmelisuse muutmiseks. Muudel juhtudel, kui teil on vaja saada ligipääs varem Herbalife Nutritioni saidile esitatud personaalsetele andmetele või neid muuta, võtke ühendust oma kohaliku Sõltumatute Partnerite infoosakonnaga või minge saidile www.ru.myherbalife.com ja sisestage oma andmete muudatused online’is või võtke meiega ühendust allpool toodud aadressil. Palun pöörake tähelepanu sellele, et mõnikord läheb pisut aega, et sellised muudatused kajastuksid kogu Herbalife Nutritioni süsteemis, seetõttu ei pruugi need kohe näha olla.

Mida me teame interneti ja veebilehe turvalisusest?

Internet ei ole turvaline süsteem ja te peate veebilehtedel infot avaldades alati olema ettevaatlik. Herbalife Nutritioni veebilehtedel kogutavaid personaalseid andmeid säilitatakse turvalistes tingimustes, mis laiemale avalikkusele on ligipääsmatud. Mõnel juhul krüpteeritakse personaalsed andmed enne teiega tehingu tegemist, kasutades usaldusväärseid turvatehnoloogiaid.

Mis juhtub, kui ma otsustan mitte registreeruda?

Kui te otsustate mitte registreeruda või mitte esitada personaalseid andmeid, siis enamikel juhtudel saate te kasutada enamikku Herbalife Nutritioni veebilehtedest. Ometi ei saa te ligipääsu veebilehe neile osadele, kus on vajalik registreerumine. Isegi kui te ei registreeru, kogume me aeg-ajalt anonüümset infot selle kohta, kuidas te veebilehte kasutasite. See info ei tuvasta teie isikut, kuid võib olla kasulik turunduslikel eesmärkidel, sihiga täiustada meie poolt pakutavaid teenuseid.

Kuidas ma saan tuvastada oma isikuandmeid töötleva Herbalife’i andmetöötleja?

Te võite tuvastada Herbalife’i üksuse isikuandmete töötleja vastavalt asukohariigile, tutvudes järgmise tabeliga.

Armeenia 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Austria HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Germany
Azerbaidžaan 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Valgevene Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Belarus
Belgia HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgium
Bosnia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Bulgaaria Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)
Horvaatia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Küpros HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece (“Herbalife Greece”)
Tšehhi Vabariik HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identification No. (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Czech Republic (“Herbalife Czech”)
Taani Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6 1103 København K
Eesti LLC “Herbalife International RS” | Russia, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)
Soome Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finland Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Prantsusmaa HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Prantsuse Polüneesia HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Gruusia 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7
Saksamaa Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Germany
Ghana Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana
Kreeka HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Greece
Ungari Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”
Island Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB
Iirimaa Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, United Kingdom
Iisrael HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Israel
Itaalia Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Italia
Kasahstan LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan
Kõrgõzstan LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)
Läti 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Liibanon HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Greece («Herbalife Greece»)
Leedu 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Makedoonia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Malta Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands
Moldova I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Mongoolia 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Holland Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, The Netherlands
Norra Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Poola HERBALIFE POLSKA Sp. z o.o., Janki, ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Polska
Portugal HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGAL
Rumeenia Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Romania
Venemaa 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Serbia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Slovaki Vabariik Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovak Republic (“Herbalife Slovakia”)
Sloveenia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 - 10000 Zagreb, Croatia (“Herbalife Croatia”)
Lõuna-Aafrika (sh Botsvaana, Leshotho, Namiibia ja Svaasimaa) Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, South Africa
Hispaania Herbalife International de España S.A. C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid
Rootsi Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Sweden Herbalife Norway Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Šveits Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Germany
Türgi HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Türkiye
Ukraina Herbalife Ukraine LLC, 01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukraine
Ühendkuningriik HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. United Kingdom
Sambia Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia Š

Lisaks on Herbalife Europe Ltd. piiratud arvu kolmandate osapoolte teenusepakkujatega seotud isikuandmete töötleja ning Herbalife Europe Ltd. on määranud Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. oma esindajana Euroopa Liidus. Võite võtta ühendust Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. kirjutades e-posti aadressil 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg või privacy@herbalife.com.

Viimane redaktsioon 11. maist 2012. a.