Sisenemine Sõltumatutele Partneritele

Konfidentsiaalsuspoliitika

Ettevõtte Herbalife Europe Limited veebilehed – oluline informatsioon

Seoses ettevõtte tegevuse rahvusvahelise iseloomuga töötleb ja säilitab Herbalife aeg-ajalt isikuandmeid väljaspool Euroopa Liidu piire. Me peame teil paluma selle tingimusega nõustumist. Kui te ei soovi oma nõusolekut anda, ei saa me kahjuks teie sellel veebilehel esitatud avaldust töödelda. Teie nõusoleku aluseks võib olla see, et me kasutame teie informatsiooni AINULT teie avalduse töötlemiseks või edaspidiseks kontakteerumiseks (alati allpool esitatud konfidentsiaalsuspoliitikat järgides).

Konfidentsiaalsuspoliitika

Herbalife järgib kõigi veebilehte külastavate füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja igasugust teilt saadud informatsiooni kasutatakse esmalt mis tahes teie poolt palutud teenuste pakkumiseks ja teiseks teile osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks. Nende ülesannete täitmiseks kasutame me teilt saadud informatsiooni usaldusväärsel moel. Kui te esitate enda kohta informatsiooni Herbalife'i veebilehel, annate te oma otsese nõusoleku selle töötlemiseks ja kasutamiseks vastavalt käesoleva konfidentsiaalsuspoliitika tingimustele.

Me ei avalda teie informatsiooni kellelegi väljaspool ettevõtet Herbalife, selle tütarettevõtteid või seotud firmasid, vahendajaid, agentuure ja nende ettevõtete litsentsiomanikke ja teisi ettevõtteid, kellega Herbalife otse või kaudselt on kokku leppinud teie huvides teenuste pakkumises. Informatsiooni töödeldakse vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele ja seda võidakse esialgselt säilitada ja töödelda Euroopa Liidu territooriumil või väljaspool seda ükskõik millises maailma asupaigas. Informatsiooni kasutatakse ainult Herbalife'i toodete ja teenuste ja seotud toodete ja teenuste turustamiseks.

Füüsilise isikuna on teil õigus saada informatsiooni selle kohta, milliseid andmeid teie kohta me säilitame ja vajaduse korral on teil õigus teha neisse muudatusi. Samuti on teil õigus lõpetada edasine informatsiooni kogumine ja kasutamine teie kohta. Me teeme kõik võimaliku teie soovide täitmiseks. Siiski võib erijuhtudel kehtiv seadusandlus keelata meil teie isikuandmete eemaldamise. Selle kohta, kuidas te oma õigusi rakendada saate, vaadake alajaotust "Korduma kippuvad küsimused" punkti 11 all.

Korduma kippuvad küsimused

 1. Millist kasu saan mina sellest, et Herbalife Nutrition minu kohta infot kogub?
 2. Millist infot võidakse Herbalife Nutritioni veebilehtedel koguda?
 3. Kuidas Herbalife Nutrition sellist infot kogub ja säilitab?
 4. Kui kaua Herbalife Nutrition sellist infot säilitab?
 5. Kus hoitakse teie personaalseid andmeid?
 6. Miks Herbalife Nutrition sellist infot kogub?
 7. Kellele selline poliitika rakendub?
 8. Herbalife Nutritioni kohustused seoses laste konfidentsiaalsusega.
 9. Mis on cookie-failid?
 10. Mida tähendab kliendikaust?
 11. Kuidas ma pääsen ligi infole enda kohta või seda muuta saan?
 12. Millised võimalused mul tekivad, kui ma soovin registreeruda?
 13. Mis juhtub, kui ma ei soovi registreeruda?

Millist kasu saan mina sellest, et Herbalife Nutrition minu kohta infot kogub?

Selle info kogumine aitab Herbalife Nutritionil saavutada alljärgnevat:

 1. Muuta veebilehe kasutamine teie jaoks lihtsamaks, kuna te ei pea infot sisestama rohkem kui ühel korral.
 2. Aitab meil kiiremini infot esitada.
 3. Aitab luua sisu, mis vastab rohkem teie nõudmistele.
 4. Aitab teil kiiresti leida teenuseid või infot, mida Herbalife Nutrition pakub.
 5. Aitab kasutada infot veebilehe töö täiustamiseks.
 6. Aitab hinnata veebilehe ja selle kasutamise peamisi suundumisi.
 7. Aitab teavitada teid uutest toodetest, eripakkumistest, uuendatud infost ja teistest uutest teenustest, mis Herbalife Nutritioni arvates võivad teid huvitada. Juhul kui me saame teilt loa, võime volitada teisi ettevõtteid teiega otse ühendust võtma.

Millist infot võidakse Herbalife Nutritioni veebilehtedel koguda?

Herbalife Nutrition kavatseb teile pakkuda võimalikult suurt kontrolli teie personaalse info üle. Reeglina saate Herbalife Nutritioni saidile siseneda ilma endast teada andmata või enda kohta mingit infot avaldamata. Siiski on olukordi, kus me vajame teie kohta infot, näiteks teie nime ja aadressi. Me kavatseme teid informeerida enne seda, kui hakkame teie kohta internetis infot koguma.

Isegi enne registreerimist kogume me anonüümset infot selle kohta, kuidas te veebilehte kasutasite. See on tavaline standardprotseduur kõigi veebilehtede jaoks internetis. Kogutud info ei võimalda tuvastada andmete kuulumist isiklikult teile, kuid me saame seda kasutada turunduseesmärkidel või meie pakutavate teenuste täiustamisel.

Kui olete otsustanud esitada Herbalife Nutritionile internetis personaalset infot, mida me võime vajada näiteks teiega kirjavahetuse pidamiseks või teile tellimise võimaldamiseks, kavatseme me teile teatada, kuidas me sellist infot kasutame. Juhul kui te teatate meile, et ei soovi sellise info kasutamist edasisteks kontaktideks teiega, järgime me teie soove.

Kuidas Herbalife Nutrition sellist infot kogub ja säilitab?

Veebilehel võidakse infot teie kohta koguda erineval moel – pöördudes otse teie poole päringuga (nagu registreerimisvormil) või automaatselt fikseerides infot teie veebilehe külastuste kohta. Näiteks võime koguda infot teie liikumistest veebilehel või registreerida täiendavad teenused, mille olete valinud.

Infot säilitatakse turvalistes tingimustes, kaitstuna nii füüsiliste kui tehniliste vahenditega. Laiem avalikkus infole ligi ei pääse.

Kui kaua Herbalife Nutrition sellist infot säilitab?

Herbalife Nutrition säilitab sellist infot usaldusväärsetes ja kaitstud tingimustes nii pikka aega, kui me vajame selle hindamiseks, millega saame teile kasulikud olla ja kuidas teie soovidele vastu tulla. Lisaks sellele võib seadusandlus meid kohustada sellist infot säilitama määratud ajaperioodi jooksul. Selleks et mõista, kuidas te saate enda kohta käivat infot muuta või täpsustada, vaadake vastavat küsimust käesolevas jaotuses.

Kus hoitakse teie personaalseid andmeid?

Herbalife Nutrition tegutseb paljudes maailma riikides. Pakkumaks oma klientidele sobivaid teenuseid, kus nad ka ei asuks, juhime me oma veebilehti ühest kesksest kontorist. Praegu asub see Ameerika Ühendriikides. Herbalife Nutrition on avaldanud, et järgib programmi Safe Harbor põhimõtteid eraelu puutumatuse kohta vastavalt EÜ/Šveitsi ja USA vahel sõlmitud lepingule, ja garanteerib sellega vastava informatsiooni kaitse taseme, nii nagu see on EÜ-s/Šveitsis. Sõltuvalt teie poolt soovitavatest teenustest või andmete säilitamise ja töötlemise protseduurist, võib teie personaalset infot levitada teistes riikides väljaspool Euroopa Liidu territooriumi. Kuna ei eksisteeri üht üleilmset andmekaitseseaduste kogu, nõuab Euroopa õigus teie nõusolekut selliseks tegevuseks. Juhul kui te asute väljaspool EÜ ja USA piire, annate sellega otsese nõusoleku selleks, et teie andmeid võidakse edastada Herbalife Nutritioni serveris igas maailma punktis seoses Herbalife Nutritioni teenuste kasutamisega veebilehtedel.

Miks Herbalife Nutrition sellist infot kogub?

Me vajame seda infot teile pakutavate teenuste täiustamiseks; me soovime teha nii, et meie tooteid ja teenuseid oleks võimalik teie konkreetsete soovide alusel lihtsalt leida.

Kellele seda poliitikat rakendatakse?

Seda poliitikat rakendatakse veebilehtedel, mis on mõeldud kasutamiseks nii üksikkasutajatele kui juriidilistele isikutele.

Herbalife Nutritioni kohustused seoses laste konfidentsiaalsusega.

Laste konfidentsiaalsuse kaitsmine on oluline. Sel põhjusel ei kogu ega töötle me kunagi oma veebilehel infot isikute kohta, kellest meile on teada, et nad on nooremad kui 13-aastased.

Poliitika cookie-failide osas

Mis on cookie-failid?

Cookie ehk küpsis on väike tekstifail, mille veebileht edastab brauseri küpsisefailina teie arvuti kõvakettale, nii et veebisait saaks info teie kohta meelde jätta. Küpsised aitavad organiseerida veebilehe sisu operatiivsemaks reageerimiseks teie eelistustele. Enamik suuri veebilehti kasutavad küpsiseid. Küpsiseid endid ei saa teie isiku tuvastamiseks kasutada.

Küpsisefail sisaldab tavaliselt domeeni nime, kust küpsisefail tuli, küpsise ”eluiga” ja väärtust, tavaliselt juhuslikult genereeritud numbrit.

Meie veebilehel kasutatakse kaht tüüpi küpsisefaile.

Seansiküpsised on ajutised failid, mis eksisteerivad teie brauseri küpsisefailina hetkeni, mil te saidilt lahkute.

Püsiküpsised jäävad teie brauseri küpsisefailina arvutisse tunduvalt kauemaks (kuigi selle perioodi kestus sõltub konkreetse faili elueast).

Kuidas kasutatakse küpsisefaile sellel veebilehel ja millist infot kogutakse?

Seansiküpsiseid kasutatakse selleks, et:

Püsiküpsiseid kasutatakse selleks, et:

Kõrvalised küpsised

Selle veebilehe kaudu edastavad küpsisefaile kolmandad osapooled. Seda tehakse selleks, et:

Veebimajakad

Mõned meie veebilehtedest võivad sisaldada elektroonilisi kujutisi, mida nimetatakse veebimajakateks („web beacons“, mõnikord nimetatud kui „clear gifs“), mis võimaldavad meil loendada kasutajate hulka, kes neid saite külastavad. Veebimajakad koguvad ainult piiratud infot, mis hõlmab küpsise numbrit, saidi vaatamise aega ja kuupäeva ja saidi kirjeldust, kus veebimajakas asub. Meil võivad olla ka veebimajakad, mis on paigutatud kõrvaliste reklaamipakkujate poolt. Sellised majakad ei sisalda mingeid personaalseid identifitseerimisandmeid ja neid kasutatakse ainult selleks, et jälgida konkreetse reklaamifirma efektiivsust.

Küpsiste sisse- ja väljalülitamine

Teil on võimalus küpsisefaile lubada või keelata, muutes oma brauseri seadistusi. Aga kui küpsis ei ole aktiveeritud, ei saa te kasutada meie veebilehe kõiki interaktiivseid omadusi. Kui te soovite saada hoiatuse enne seda, kui küpsisefail teie kõvakettale salvestatakse, järgige all esitatud juhtnööre.

Netscape Navigator 3.0 kasutajatele:

Explorer 3.0 kasutamisel:

Niipea kui te need failid kustutate, ei ole teil enam küpsisefaile ja te saate iga kord päringu, kui veebileht püüab teie süsteemi küpsise saata. Siis saate te valida „Vastu võtta“ (Accept) või „Keelduda“ (Reject).

Netscape 4.0+ kasutajatele:

Niipea kui te need failid kustutate, ei ole teil enam küpsisefaile ja te saate iga kord päringu, kui veebileht püüab teie süsteemi küpsise saata. Siis saate te valida „Vastu võtta“ (Accept) või „Keelduda“ (Reject).

Internet Explorer 4.0 kasutamisel:

Niipea kui te need failid kustutate, ei ole teil enam küpsisefaile ja te saate iga kord päringu, kui veebileht püüab teie süsteemi küpsise saata. Siis saate te valida „Vastu võtta“ (Accept) või „Keelduda“ (Reject).

Internet Explorer 5.0+ kasutamisel:

Niipea kui te need failid kustutate, ei jää teile enam küpsisefaile ja teie brauser ei saada ega võta enam uusi küpsisefaile vastu.

Netscape 6.0+ kasutajatele :

Vastavalt oma valikule saate iga kord päringu, kui veebileht püüab saata uusi küpsiseid või ei installita ega saada ühtegi küpsist.

Internet Explorer 6.0+ kasutamisel:

Kui te need failid kustutate, ei ole teil enam küpsisefaile ja teie brauser ei saada ega võta enam uusi küpsisefaile vastu.

Netscape 7.0+ kasutajatele

Vastavalt oma valikule saate iga kord päringu, kui veebileht püüab saata uusi küpsiseid või ei installita ega saada ühtegi küpsist.

Küpsise eemaldamine

Te saate vaevatult eemaldada igasugused küpsised, mis on installitud teie brauseri küpsiste kausta. Näiteks Microsoft Windows Exploreri kasutamisel:

Avage Windows Explorer.
Vajutage nupule „Otsing“ (Search) peamenüüs.
Valige „Kaustad ja failid“ (Folders and Files) alt otsingurealt „cookie“.
Valige „Minu arvuti“ (My computer) aknas „Otsi“ (Search in).
Vajutage „Alusta otsingut“ (Start search).
Tehke topeltklõps leitud kaustadel.
“Valige“ ükskõik milline küpsisefail.
Vajutage klaviatuuril nupule „Kustuta“ (Delete).

Kui te kasutate Microsoft Windows Explorerit, siis peate valima „cookies“ jaotuses „Abi“ (Help), et saada infot, kust oma küpsiste kausta otsida.

Kuidas ma saan enda kohta käivat infot muuta?

Mõned Herbalife Nutritioni veebilehed võimaldavad kontrollida ja teha parandusi teie esitatud personaalsetesse andmetesse registreerimislehekülgedel. Teistel saitidel pakutakse teile lihtsalt õigust oma liikmelisuse muutmiseks. Muudel juhtudel, kui teil on vaja saada ligipääs varem Herbalife Nutritioni saidile esitatud personaalsetele andmetele või neid muuta, võtke ühendust oma kohaliku Sõltumatute Partnerite infoosakonnaga või minge saidile www.ru.myherbalife.com ja sisestage oma andmete muudatused online’is või võtke meiega ühendust allpool toodud aadressil. Palun pöörake tähelepanu sellele, et mõnikord läheb pisut aega, et sellised muudatused kajastuksid kogu Herbalife Nutritioni süsteemis, seetõttu ei pruugi need kohe näha olla.

Mida me teame interneti ja veebilehe turvalisusest?

Internet ei ole turvaline süsteem ja te peate veebilehtedel infot avaldades alati olema ettevaatlik. Herbalife Nutritioni veebilehtedel kogutavaid personaalseid andmeid säilitatakse turvalistes tingimustes, mis laiemale avalikkusele on ligipääsmatud. Mõnel juhul krüpteeritakse personaalsed andmed enne teiega tehingu tegemist, kasutades usaldusväärseid turvatehnoloogiaid.

Mis juhtub, kui ma otsustan mitte registreeruda?

Kui te otsustate mitte registreeruda või mitte esitada personaalseid andmeid, siis enamikel juhtudel saate te kasutada enamikku Herbalife Nutritioni veebilehtedest. Ometi ei saa te ligipääsu veebilehe neile osadele, kus on vajalik registreerumine. Isegi kui te ei registreeru, kogume me aeg-ajalt anonüümset infot selle kohta, kuidas te veebilehte kasutasite. See info ei tuvasta teie isikut, kuid võib olla kasulik turunduslikel eesmärkidel, sihiga täiustada meie poolt pakutavaid teenuseid.

Viimane redaktsioon 11. maist 2012. a.