Kliiniline uuring

Ettevõte Herbalife viib regulaarselt läbi oma toodete kliinilisi katseid kogu maailma juhtivate spetsialistide ja instituutide abil. Kõiki uuringuid teostatakse vastavalt Helsingi deklaratsiooni rangetele põhimõtetele, GCP (Good Clinical Practice, usaldusväärne kliiniline praktika) eeskirjadele ja kehtivatele normatiivsetele nõuetele

Mis on “kliiniline uuring”?

See on teadusliku eksperimendi meetod, mis hõlmab inimestega katsetamist. Selline lähenemine aitab uurida, hinnata ja analüüsida kindla toote omadusi. Kliinilised uuringud on alati teaduslikult põhjendatud ja neid protokollitakse hoolikalt. Selle tuumaks on sealjuures katseisikute õiguste, ohutuse ja tervise prioriteedi põhimõte teaduse ja ühiskonna huvide ees. Katsealuse saab uuringusse kaasata ainult vabatahtliku informeeritud nõusoleku alusel.

Reeglina kaasatakse kliinilisse uuringusse 2 katsealuste rühma. See on vajalik võrdlusandmete saamiseks. Katserühm kasutab uurijatele huvi pakkuvat toodet, samas kui teine rühm kasutab kas sarnast või omadustelt erinevat vahendit. Uuringu käigus jälgitakse mõlema rühma esindajaid tähelepanelikult enne uuringut, selle ajal ja pärast selle lõppemist.