Sisenemine Sõltumatutele Partneritele

Eetiline äri (Kuldstandard)

Minimaalsed liitumistingimused

Puudub kohustuslik minimaalne toodangu ostumaht ning esialgsed kulutused ei ole suured. Puudub kohustus osta tooteid või ärivahendeid selleks, et alustada ja edendada oma partnerlust Herbalife'iga.

Tagastamisgarantii

Võimalus 90 päeva jooksul täielikult tagastada vahendid, mis on kulutatud Sõltumatu Partneri paki peale, kui te mingil põhjusel partnerlusest loobute.

100%-line garantii raha tagastamiseks originaalpakendis kasutamata toodete või reklaammaterjalide eest, mis on tellitud viimase 12 kuu jooksul, samuti ettevõttele tagasi saadetud toote saatekulude hüvitamine, kui te mingil põhjusel partnerlusest loobute.

Võimalus eelnevalt saada informatsiooni potentsiaalse sissetuleku kohta*

Me esitame arusaadava, täpse ja ajakohase informatsiooni Sõltumatute Partnerite potentsiaalse sissetuleku kohta preemiate keskmise taseme aruandes.

Kirjalik kinnitus

Me palume igal uuel Sõltumatul Partneril kirjalikult kinnitada oma teadlikkust Kuldstandardi kõigist garantiidest, enne kui võtame vastu tema avalduse Sõltumatu Partneri staatuse saamiseks ja sõlmime lepingu.

Selged juhtnöörid toodangu ja ärivõimaluste kohta

Iga toote eelised ja nende kasutamise moodused on kirjeldatud tooteetiketil või infomaterjalides, et vajalikku toodet kasutataks parima tulemuse saavutamiseks õigesti.

Toodete kinnitatud omadused ja informatsiooni nende kohta võib leida tootekataloogist Sõltumatu Partneri pakis ja muust ametlikust kirjandusest ning veebilehelt ee.MyHerbalife.com.

Me esitame realistlikke prognoose ärivõimaluste ja selle kohta, kui palju pingutust nõuab edukas töö ühel või teisel tasemel.

Herbalife ja meie Sõltumatud Partnerid on kohustunud järgima eetilise käitumise kõige kõrgemaid standardeid.

Kui te saate teada tõestamata väidetest Herbalife'i toodete ja nende omaduste kohta või ebausaldusväärsetest avaldustest potentsiaalse sissetuleku kohta, mis ei vasta preemiate keskmise taseme aruandele, või ühe või teise Sõltumatu Partneri kahtlustäratavast käitumisest, võtke ühendust infoosakonnaga telefonil 8 800 371 112.

Ainult koostööd tehes saame me garanteerida, et Herbalife toetab ETTEVÕTTE klientide huvide kaitse Kuldstandardit.

* Esitatud sissetulekud ja näited äri arendamisest on individuaalsed ja ei ole tüüpilised.
Esita taotlus